Arteterapie Imaginace Skupinová arteterapie Relaxace Syndrom vyhoření
POBYTOVÉ PROGRAMY , TEMATICKY ORIENTOVANÉ

Pobytové programy mohou být:

- jednotlivé
- sdružené do tematických na sebe navazujících celků (3-5 setkání).
Zaměřením může být program koncipován více sebezkušenostně a terapeuticky (pak je svou formou shodný se skupinovým setkáním) nebo zážitkově a relaxačně. Témata jsou předem dána.

Např.:
* já a mé druhé já
* žena a muž v nás
* moje vnitřní dítě
* vnitřní zdroje
* city, emoce
* barvy v nás
        Program začíná v PÁ odp. nebo v SO v 9.00 hod. a končí v NE obědem. Je veden 1-2 terapeuty-lektory, případně se na programu účastní další externí spolupracovníci. Pracujeme často v přírodě. Program je uspořádán do několika 90min bloků s 30min přestávkami. Pauza na oběd a večeři je delší.
        V ceně není zahrnuto ubytování a strava, tyto položky se liší podle místa
a času konání. Každý účastník kurzu tyto výlohy hradí sám. zpět na: Nabídka