Arteterapie Imaginace Skupinová arteterapie Relaxace Syndrom vyhoření
SKUPINOVÁ ARTETERAPIE

        Obohacuje vztah klient - terapeut o vztahy klientů mezi sebou.
Členové na sebe reagují, učí se vyjadřovat své pocity a potřeby směrem
k ostatním.
        Mají příležitost sdílet se s ostatními a naslouchat druhým.
Je to možnost, jak zlepšit komunikaci se svým okolím, podívat se na sebe očima druhých a tak porozumět lépe našemu jednání a vztahům v každodenním životě.