Arteterapie Imaginace Skupinová arteterapie Relaxace Syndrom vyhoření
RELAXACE

Proč je dobré umět relaxovat?

Relaxace je způsob, jak:

- rychle a efektivně "dobít baterky"
- zvyšovat odolnost proti stresu
- v nemoci a při rehabilitaci pomáhat rychlejšímu uzdravování a zlepšování
   celkového zdravotního stavu
- při chronických a dlouhodobých zdrav. potížích zvládat akutní stavy bez medikace    nebo umocnit a urychlit její účinky
- nalézt cestu k sobě, naučit se ovládat svou mysl, pracovat s ní a žít v harmonii.

            Bolesti zad, šíje, hlavy i pohybového aparátu a další zdravotní obtíže mají často původ v dlouhodobých neřešených konfliktech v našem životě. Stálé vnitřní napětí a nervozita vedou k trvalému svalovému napětí, nemožnosti uvolnit některé tělesné partie, potažmo k jejich nadměrnému přetížení a bolestivosti.
           Nácvikem relaxace dokážete tato místa opět uvolnit a zbavit je tak bolesti. Faktem je, že naše vnitřní, psychické napětí je v přímém vztahu k napětí tělesnému, které mnohdy způsobuje bolestivé stavy.
            Nácvik správného hlubokého dýchání je též velmi důležitý při celkovém uvolňování a relaxaci. Dobré dýchání rozpouští svalové napětí,které ovlivňuje bolestivost i celkový psychický stav.