Arteterapie Imaginace Skupinová arteterapie Relaxace Syndrom vyhoření
ARTETERAPIE

           Arteterapie je jedním z oborů psychoterapie, ve kterém se při práci
s klientem nebo skupinou, kromě klasického rozhovoru, užívá neverbálních technik jako je kreslení, malování, modelování, koláž, pohyb, hudba...
Tím je umožněna větší bezprostřednost ve vyjádření a jiný úhel pohledu na nás samotné i celé naše okolí. Smyslem tedy není tvořit "umění", ale samotný proces tvorby je brán jako jiný způsob komunikace. Proto nemusíte k zapojení být výtvarníky ani tanečníky.
           Cílem arteterapie a psychoterapie vůbec, je umožnit každému naplno prožít svůj život, realizovat maximum ze svých možností, žít v souladu se svými potřebami a limity ve společenství s druhými lidmi a s ohledem na ně.

Co Vám může arteterapie nabídnout?
- vyjádřit se jinak než slovy
   (někdy nestačí slova a mohou zastírat i pravou podstatu věci)
- očistit a znovu oživit naše emoce a prožívání
- odventilovat současné i minulé napětí, nahlédnout a zpracovat to, co potřebujete
- přijmout sebe i své stíny a snížit tak své napětí
- porozumět svému já a dosáhnout spokojenějšího života
- podstatně zlepšit některé zdravotní potíže
- zapojit do svého života nové aktivity, které přinesou relax, radost z tvůrčí
   činnosti i nová poznání.