Arteterapie Imaginace Skupinová arteterapie Relaxace Syndrom vyhoření
PŘIHLÁSIT SE

           Na kurzy, semináře, pobyty, … je nutné se přihlásit alespoň 5 dní před zahájením programu. Před přihlášením si telefonicky nebo e-mailem ověřte,
že jsou stále volná místa. Přihláška je platná jen s přiloženou kopií dokladu o zaplacení!

Do přihlášky uveďte:
název programu, termín a místo konání.

Platbu je možné uhradit bankovním převodem nebo složenkou.

Bankovní spojení: č.ú.: 430597750217/0100
VS: "datum narození" ve tvaru DDMMRR
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení

           Počet míst je limitován, zapsáni budete v pořadí, v jakém bude doručena Vaše přihláška. Jde-li o program pobytový, každý účastník si samostatně domlouvá ubytování a stravu v zařízení, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v "Aktuálně" . Nebude-li kurz obsazen, či z jiných závažných důvodů bude zrušen, bude Vám vrácena zaplacená částka zpět převodem na Váš účet.

Těšíme se na Vás.